۱۳۹۱ مهر ۸, شنبه

تصمیم آمریکا و پیام تسلیت و همدردی یک سوسک بایگون خورده!


خبر را شنیدم و در لحظاتی که آخرین دست و پاهایم را میزنم و بالنهایه به ته چاه مستراح سقوط خواهم کرد به یاد جمهوری اسلامی و تمام باندهایش شامل اصولگرایان متحجر، اصلاح طلبانِ قلابیِ حکومتی و گاوهای پیشانی سفیدِ اطلاعاتی اش هستم که متاسفانه شانس اینرا نداشتند تا در این سفرِ آخر، همراه من باشند.

مع الاسف همراه من نیستند و بناچار هرروز و هرلحظه باید آرزوی سفری مانند سفرِ من به اسفل السافلینِ مستراح را داشته باشند.
برایشان آرزوی بایگون دارم.

بای بای
امضاء : یک سوسک بایگون خورده

۱۳۹۱ مهر ۵, چهارشنبه

لاکن خداوند بی بی سی را حفظ کند!

 تحقیقات ٣٣ سالهِ بی بی سی نشان میدهد که برخلاف شنیده های عده ای معدود، امام راحل در هنگام ورود به ایران، در جواب خبرنگار ملعونِ اجنبی که احساس امام را  پس از سالها دوری از وطن پرسیدند، هرگز نفرمودند «هِچ».
براساس فیلمی از یک خبرگزاری دیگر و از زاویه ای دیگر، حضرت امام فرموده اند: لاکن خداوند بی بی سی را حفظ کند!