۱۳۹۱ آذر ۲۷, دوشنبه

چشمت کور، مهدی چند سالی بود که میخواست چند کیلو وزن کم کند!

خبر کوتاه بود، ساعت ٢٢ دیشب، در حالی که خیابان های تهران را برف پوشانده بود، مهدی هاشمی بعد از ٨١ روز زندان انفرادی به خانه پدری بازگشت!
پدر زجر دیدهِ این زندانی سیاسی به محض دیدن فرزند، او را در آغوش گرفت و به فرزند آزاد شده خود گفت : زندان چطور بود؟ چه قدر لاغر شدی؟ آن جا با تو چه کرده اند؟
خانم عفت مرعشی، مادرِ این زندانی سیاسی، در حالی که شیون میکرد، خطاب به خامنه ای گفت: چشمت کور، مهدی چند سالی بود که میخواست چند کیلو وزن کم کند!
خبرنگار ما با شنیدن ضجه های این پدر و مادرِ پیر و در حالیکه هیچ تفاوتی در قطرِ گردن آقای مهدی هاشمی از هنگام ورود پیروزمندانه ایشان به میهن اسلامی مشاهده نمیکرد از حال رفت و موفق به ثبت باقی گزارش نشد!
لازم به ذکر است که همانطور که وبلاگنویسی قبلا گفته بود : تَبر هم نمیتونه این گردن رو بزنه!

۱۳۹۱ آذر ۲۴, جمعه

نام : گوهر عشقی، جرم: مادر ستار بهشتی‌ بودنپای کبود و زخمی گوهر عشقی، مادر ستار...

مادر ستار هم گناهکار است، زیرا صدای شیونش پایه های تخت ضحاک زمانه را میلرزاند.

نام : گوهر عشقی
جرم : مادر ستار بهشتی‌ بودن