۱۳۹۳ آذر ۲۵, سه‌شنبه

راسپوتین آسوده بخواب، شيخ فری بيدار است !


بگزارش خبرنگاران بدون مرز، جمهوری اسلامی با ١٩ روزنامه‌نگار زندانی، بعنوان سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان لقب گرفته است.
این در حالی است که حسن روحانی در مصاحبه اخیرش با کریستین امانپور گفته بود که ما در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم.
امروز١۶ دسامبر، سالروز قتل الگوی شيادی، راسپوتين است.
بايد به او گفت : آسوده بخواب، راسپوتين نظام  «شيخ فری بيدار است» و از او در شيادی سبقت گرفته است!

۱۳۹۳ آذر ۲۲, شنبه

آهای مزد بگیرهای کراواتی، این نان نیست که میخورید، پول خونِ مردم ایران است !


آهای مزد بگیرهای کراواتی، این نان نیست که میخورید، پول خونِ مردم ایران و از چاههای نفتی است که باید برای سعادت مردم صرف شود اما به خیک گُنده شما و مزدوران جمهوری اسلامی بسته شده است.
زهر بخورید!