۱۳۹۰ شهریور ۲۶, شنبه

بعد از اسد، نوبت تو و جمهوری اسلامی است

بعد از اسد، نوبت تو و جمهوری اسلامی است

۱ نظر:

 1. همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی خائن و شاگرد ننگینش محمد تازی:
  http://www.youtube.com/watch?v=611T0C7sx7w&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=0A21YZwWDks&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=sXQCzVRDF5o&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=1AfmtX90hFg&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=RpYCu9-csHM&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=2BJMCM2Qo4A&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=qIrXWf8_NrE&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=cvwmTa3HIlI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=mQ_7wx_LA7s&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=URiDy_XCX24&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=loyTFQY7BVg&feature=related

  پاسخحذف