۱۳۹۰ اسفند ۲۱, یکشنبه

خامنه ای ، محمد خاتمی را خودکشی کرد!

خامنه ای ، محمد خاتمی را خودکشی کرد، همانطور که سعید امامی را با واجبی خودکشی کردند!
حضرت امام(مق)  فرموده اند : وقتی پای مصالح نظام پیش  میآید، حلال و حرام  نداریم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر