۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

باید این پرچمِ عنکبوت نشان را در همه جا پائین آورد و آتش زد!


این پرچم، علامت و نشانه اعدام، کشتار، شکنجه، اعتیاد، بیکاری، زندان، فحشا، دزدی و جنایت است.
باید این پرچمِ عنکبوت نشان را در همه جا پائین آورد و آتش زد!

۱ نظر:

  1. سه رنگ پرچم همچنان نمایانگردرفش ایران است وبه همین دلیل نمیتوان به آن توهین نمود

    پاسخحذف