۱۳۹۱ بهمن ۱۲, پنجشنبه

امام آمد، ٣٤ سال نکبت آمد!

پنجشنبه ١٢ بهمن ١٣٩١ - ٣١ ژانویه ٢٠١٣
امام آمد!
امام آمد، امام با حجاب اجباری آمد.
امام آمد، دوران طلائی چماقداران آمد.
امام آمد، فقر و فحشا آمد.
امام آمد، اعدام های دسته جمعی آمد.
امام آمد، امام با طناب دار آمد.
امام آمد، کراک و شیشه و اعتیاد آمد.
امام آمد، سنگسار و بربریت آمد.
امام آمد، شلاق و تعزیر آمد.
امام آمد، اقتصاد مال خر است آمد.
امام آمد، امام بسیجیان و پاسداران آمد.
امام آمد، اعدامهای خیابانی و دار و درفش آمد.
امام آمد، امام جنگ جنگ تا پیروزی آمد.
امام آمد، کشتار دهه ٦٠ آمد.
امام آمد، جنگ و ویرانی آمد.
امام آمد، امام راه قدس از کربلا میگذرد آمد.
امام آمد، کلید بهشت بر گردن بسیجیان یکبار مصرف آمد.
امام آمد، دوران طلائی چپاولگران آمد.
امام آمد، فروش دختران ایرانی در دُبی آمد.
امام آمد، امام جام زهر آمد.
امام آمد، خامنه ای، خلخالی، لاجوردی، رفسنجانی، محمدخاتمی، احمد خاتمی و احمدی نژاد آمد.
امام آمد، ٣٤ سال نکبت آمد!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر