۱۳۹۵ مرداد ۱۰, یکشنبه

به یاد ٣٠ هزار سربدار تابستان ١٣۶٧


آنانی که شب را به سخره گرفتند ودژخیمان را در برابر عظمتِ پایداریشان به زانو درآوردند.
حتما آنروز فرا خواهد رسید که شاهد محاکمه سردمداران رژیم ضد بشری و ضد تاریخی جمهوری اسلامی باشیم.
آنروز فرا خواهد رسید و کوچکترین شکی در آن نیست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر