۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۶, دوشنبه

مونولوگ

باباتو می شناختم، همیشه صف اول نماز جمعه دانشگاه بود و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیلش گوش فلک رو کَر میکرد، حالا در آمریکا مُحققِ انستیتوی جرج بوشه!

۱ نظر: