۱۳۹۰ خرداد ۷, شنبه

هم غزه هم لبنان جانم فدای جمهوری اسلامی!

بر اساس ویدئوهای منتشر شده از مراسم خاکسپاری «ناصر حجازی»، مردم  شعار داده اند : نه غزه نه لبنان دوستت داریم ناصرخان
کدیور  در جواب خبرنگار سایت جرس و در رابطه با گزارشهای سراسر دروغ و فیلمهای دستکاری و مونتاژ شده گفت : عده ای از خدا بی خبر، مشغول برهم زدن مراسم سیاسی، عبادیِ «معذرت خواهی و آشتی کنان ما با آقا» هستند و از درگذشت اون ورزشکاره سوء استفاده کرده و به دروغ شعارهائی را مطرح کرده اند که من آنرا در راستای طرح توطئه انگیز و  انشقاق پرورِ ملی، مذهبی، اسلامی منطقه ای تحلیل میکنم!
کدیور گفت: آنطور که خبرنگار ما از بهشت زهرا گزارش داده است، مردم شعار میدادند. هم غزه هم لبنان جانم فدای جمهوری اسلامی!

۱ نظر: