۱۳۹۰ بهمن ۲۱, جمعه

بدینوسیله از زندان رجایی شهر، فرارسیدن ٢٢ بهمن، سرآغاز ربوده شدن انقلاب ۵٧ را تسلیت میگویمبا یاد خدا
با درود به تمامی جانباختگان راه آزادی بشر،
با سلام به تمامی آزادیخواهان جهان،
و تجدید پیمان با تمامی جمهوریخواهان دموکرات و سکولار ایرانی،
هم میهنان بپاخاسته،
نظریه ولایت فقیه در دهه ٤٠ خورشیدی عرضه شد ولی هیچ یک از فعالان سیاسی ، انقلابیون و گروههای مبارز آنرا جدی نگرفت این نظریه ناقص الخلقه که در آخرین هفته های منتهی به انقلاب ۵٧ تحت عنوان حکومت اسلامی به ایرانیان بپاخاسته ارائه شد، به علت مخالفت صریح انقلابیون ، دانشگاهیان، دانشجویان و...،نهایتا به عنوان عوام فریبانه ( جمهوری اسلامی) تغییر پیدا کرد .
با تمسک به این ترکیب متناقض که بعدها مردم فریبان حاکم با بکارگیری مترادف آن یعنی ترکیب آشکارا متنقاض تر (مردم سالاری دینی) سعی در تلطیف و تطهیر آن داشتند. سرکردگان فرقۀ ظالۀ ولایت فقیه باسوء استفاده از غلیان احساسات مذهبی مردم به اهرم های قدرت چنگ یازیدند و بلافاصله با به میدان کشاندن فرصت طلبان بی نام نشانی که پس از پیروزی انقلاب گستاخانه خود را انقلابی جا می زدند بر علیه انقلاب مردمی و انقلابیون اصیل ،کودتای خونین به راه انداخته و بعد از ربودن تمامیت اهرمهای قدرت سیاسی به کمک کمیته های موسوم به انقلاب ، شیوه هایی را بکار گرفتند که بطور کلی با درک و استنباط عامۀ مردم از اصول نظام جمهوری و نیز اصول دین اسلام مغایر بودو متعاقبا در برابر اعتراضات اقشار و اقوام مختلف ایرانی چنان فجایعی را رغم زدند که مشابه آن در تمام دوران پس از انقلاب صنعتی ، تنها در بعضی از انقلابهای مخوف کمونیستی نیمۀ اول قرن بیستم تجربه شده است.
یادآور می شود واضح این نظریه ،که ابتدئا آن را بر گرفته از اسلام انقلابی و تشیع علوی تبلیغ میکرد. پس از مدتی ضمن تقبیح کلیت ماجرا آن را فاقد مشروعیت اعلام داشت به جرات می توان گفت این تنها نظریه در طول تاریخ بشریت که در عین برخورداری از حاکمیت از سوی واضح آن به صراحت باطل می گردد .این حقیقت که مشارالیه تا دم مرگ در برابر نظام مخوف برآمده از ان نظریه ایستادگی به خرج داد به خودی خود بیانگر شدت نفرت او از نتایج نظریات خودش می باشد.
از دیدگاه تجربه های تاریخی این حالت پدیده نادری است که تمام نیروهای پیشرو و همۀ بنیادهای مدافع ارزشهای دنیای مدرن به طور یکپارچه در برابر حاکمیتی بایستند که سنت های منقرض جوامع کهن را به بدترین وجه نمایندگی می کند ولی آن حاکمیت کودتاگر که با تمام اندیشه های مورد اتفاق جهانی سر جنگ دارد بتواند با توسل به انواع خصلت های اخلاقی و و ترفندهای جنایتکارانه بر اریکه قدرت باقی بماند و عجیب تر آنکه علاوه بر سکوت جامعه جهانی به ......با آن به مماشات رفتار نمایند.
بدینوسیله از زندان رجایی شهر بند ٤ سالن ١٢ ، فرارسیدن ٢٢ بهمن که سرآغاز ربوده شدن انقلاب ۵٧ و به گروگان گرفته شدن ایران و ایرانیان را تداعی می دارد به همه هم میهنان فرسوده در اقصی نقاط کشور و نیز پراکنده در سراسر گیتی تسلیت گفته و خطاب به .... و قدرت طلبان حاکم که وقیحانه پشت شعارهای دینی سنگر گرفته اند اعلام می دارم.
ای خداوندان خوف انگیز شب پیمان ظلمت دوست ، ظلمت آباد بهشت گندتان را ما نمی خواهیم.
هم میهنان،
با توجه به تجربه های برگرفته از کامیابی ها و ناکامیابی های جنبش ٢٠٠ ساله آزادیخواهی ایرانیان در راه رهایی جامعه ایرانی از ورطۀ هولناک جاری و نیل به آرمانهایی که بعضا متجاوز از یک قرن است که به طرزی کاملا شفاف در انقلاب ۵٧ ترسیم شده است ولی هنوز معطل مانده اند را نتیجه محتوم تلاش هماهنگ همۀ نیروهای طرفدار تغییرات بنیادین در داخل و خارج کشور برای به ثمر رساندن انقلاب است.
هم میهنان هوشیار باشید که سحر نزدیک است
ایران هرگز نمی میرد،
ارژنگ داودی
زندانی سیاسی،شاعر و نویسنده
بهمن ١٣٩٠


بیانیۀ زندانی سیاسی ارژنگ داودی به مناسبت ٢٢ بهمن، انقلاب به سرقت رفتۀ مردم ایران به نقل از " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر