۱۳۹۱ مرداد ۲۸, شنبه

قورباغه های جمهوری اسلامی!

جمهوری اسلامی با قرار دادن پرچمِ دیگر کشورها بر روی نفتکش هایش، مشغول قاچاقِ نفت است.
جمهوری اسلامی در پوششِ زائر، فرماندهان سپاه را برای عملیات به سوریه میفرستد.
جمهوری اسلامی در پوششِ مخالف، مامورانی مانند سردار مدحی و ... را بمیان اپوزیسیون میفرستد.
 تا جمهوری اسلامی هست، صادر کردن نفت با پرچم تقلبی بر روی نفتکش هایش،  فرستادن مزدور تحت عناوین زائر و آتئیست و طرفدار مصدق و طرفدار شاه و اصلاح طلبِ حکومتی  و ... بمیان مخالفان امری عادی است.

حیات و مماتِ جمهوری اسلامی به دروغ و ریا و تزویر بند است و برای تداومش چاره ای جز اینکار ندارد.

این وظیفه ماست تا صفِ دشمن و غیر دشمن و دوست را تشخیص دهیم و مراقب باشیم تا جمهوری اسلامی، قورباغه هایش را بجای فولکس واگن برایمان رنگ نکند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر