۱۳۹۳ بهمن ۱۳, دوشنبه

امام، این تو بودی که کانادادرای و سینمای ده نمکی را تقسیم کردی !


بیآئید در این دهه مقدس فجر، همگی دست در دست هم بگذاریم، دست از عداوتها برداریم و با یاد امام عزیز در همه جا فضائی روحانی حاکم کنیم.
امام تو همه چیز آوردی : نان، مسکن، آزادی‌، رفاه.
این تو بودی که تیرهای اعدام را نابود کردی.
این تو بودی که نان را قسمت کردی.
این تو بودی که کانادادرای  و سینمای ده نمکی را تقسیم کردی.
امام عزیز این تو بودی که زندانها را خراب کردی.
این تو بودی که همه چیز را تقسیم کردی.
ولی بعضی از فرزندانت هنوز تو را نفهمیده اند و کارهای بَد بَد میکنند.
امام عزیز، بعد از هجرتِ تو،   عده ای از فرزندانت به راه شیطان و به مملکت شیطان بزرگ رفتند و راه و رسم ترا فراموش کردند.
امام عزیز بین خودمان بماند، این فرزندانت اصلا به تو که مظهر واقعی آزادی بیان و کلام بودی، وفادار نماندند و به بهانه حفظ بیضه های محترم اسلام، دست به سانسور و فیلتر و نایاک بازی زدند.
امام عزیز، همانطور که سید احمد گفته بود : تو واقعا تنها بودی.
امام ، تف به سانسورچی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر