۱۳۸۹ اسفند ۲۷, جمعه

ديكتاتورها فقط زبان زور را می فهمند

همين ديشب قذافی خطاب به مردم معترض ليبی می گفت : خانه به خانه شما را دنبال میکنیم و همه را از دم تيغ می گذارنیم، و مردم بی دفاع و بی پناه را با بمب و راكت و ... می كشت.
همين كه زور بالای سرش ظاهر شد دستهايش را بالا برد و همه شعر و شعارهايش را فراموش كرد و آتش بس اعلام كرد.
اين منطق در مورد همه ديكتاتورها صادق است.

تصويب قطعنامه شورای امنيت، مهر تأييد جامعه بين المللی بر مقاومت مسلحانه عليه رژيمهايی است كه حاضر نيستند به شيوه مسالمت آميز تسليم خواست مردم شوند.

۲ نظر: