۱۳۹۰ مرداد ۸, شنبه

منتظر نباش که کسی برایت گل بیاورد

منتظر نباش که کسی برایت گل بیاورد
خاک را زیر و رو کن
بذر را بکار

از آن مراقبت کن
گل خواهد داد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر